środa, 28 listopada 2018

Przemyski „Słowak” na 100 - lecie NiepodległościW setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości społeczność przemyskiego „Słowaka” zaplanowała szereg wyjątkowych inicjatyw, takich jak: filmowe lekcje historii, seminaria naukowe współorganizowane z TPN i Instytutem Historii UJ, posadzenie dębów „Juliusz” i „Julek” w Parku Miejskim i na terenie przyszkolnym, Historyczną Grę Miejską dla uczniów przemyskich szkół, konkurs pieśni patriotycznych, Bal Niepodległościowy, itp.

Najważniejszym jednak przedsięwzięciem będzie odsłonięcie tablicy upamiętniającej uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy walką, postawą i pracą tworzyli byt niepodległego państwa polskiego. W celu realizacji tej inicjatywy powołany został Komitet Społeczny Obchodów w I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz zarejestrowana została zbiórka publiczna na ten cel (2018/4300/KS).
Wykonanie tablicy, której koszt wyniesie 17.000 zł, powierzono, absolwentowi szkoły, artyście rzeźbiarzowi Panu Piotrowi Zbrożkowi, autorowi między innymi popiersia Juliusza Słowackiego znajdującego się u wejścia do budynku szkolnego.
Zwracamy się zatem z prośbą o finansowe wsparcie tej niezwykle ważnej dla społeczności inicjatywy, która swój finał będzie miała podczas uroczystej akademii z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości 9 listopada 2018 r. o godz.11.00 w budynku Liceum.
Wierzymy, że wiedzeni sentymentem do szkoły i doceniając jej wielowiekowy wkład w dzieło wychowania i kształcenia młodzieży, wesprzecie Państwo realizację upamiętnienia tego wyjątkowego Jubileuszu.

Prośba o wsparcie:
„Pokładając nadzieję w Państwa przychylnej reakcji na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłat 
Bank PKO S.A Oddział w Przemyślu
13 1240 2568 1111 0010 8580 0545
Podsumowanie szkolnych obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz działalności Komitetu Społecznego zamieszczone będą w okolicznościowej publikacji. 
W imieniu Komitetu Społecznego
Tomasz Dziumak
Dyrekcja Szkoły”


19.10.2018 r. nieopodal budynku I Liceum Ogólnokształcącego został zasadzony dąb Julek, który ma upamiętnić obchody stulecia odzyskania niepodległości. W wydarzeniu uczestniczyli: Jakub Segiet, absolwent I LO, który ofiarował szkole kamień narzutowy, polodowcowy, ustawiony pod dębem; Katarzyna (absolwentka szkoły) i Dawid Grabowscy - właściciele zakładu kamieniarskiego, gdzie wykonano napis na kamieniu, a także dyrekcja I LO i SPSAILO oraz nauczyciele i młodzież z przewodniczącym SU, J. Kowalczykiem. Sadzonkę dębu podarowała szkole Urszula Milczanowska.
26 października przedstawiciele społeczności I Liceum Ogólnokształcącego zasadzili w parku miejskim drzewo mające upamiętnić obchody Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedsięwzięcie zrealizowano z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Sadzonkę dębu, któremu nadano imię „Juliusz”, podarowała szkole Urszula Milczanowska, natomiast kamień umieszczony pod drzewem ofiarował Jakub Segiet. Okolicznościowy napis na kamieniu wykonano w zakładzie kamieniarskim państwa Dawida i Katarzyny Grabowskich.

W wydarzeniu wzięli udział m. in. dyrektor, T. Dziumak, wicedyrektor, T. Kuźmiek, D. Grabowski, nauczyciele wraz z klasami I c, I d i 2f oraz przewodniczący SU - J. Kowalczyk. Głos zabrali pan dyrektor oraz przewodniczący SU. Dyrektor nawiązał w swojej wypowiedzi do znajdującego się w parku kamienia upamiętniającego 100. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podkreślając, że ów kamień znalazł się tam z inicjatywy Leonarda Tarnawskiego, absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego. Takie i inne formy obchodzenia ważnych dla Polaków rocznic przyczyniają się do ich utrwalenia w pamięci kolejnych pokoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz