poniedziałek, 29 października 2018

Ks kapelan Józef Panaś. Obrońca Przemyśla w 1918 r w czasie walk o miasto z wojskami ukraińskimi.


Foto z wystawy: “Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej"
12 sierpnia 2018 r. na Przemyskim Rynku odbyło się otwarcie wystawy pt. “Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej – odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”, która została przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu przy współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Zainspirowani wystawą pragniemy przybliżyć naszym czytelnikom postać ks. Józefa Panasia, który ma nieoceniony wkład w organizację obrony Przemyśla w 1918 r. podczas walk z Ukraińcami o miasto. Postać księdza Panasia jest wyjątkowa, jednak ciągle mało znana w naszym mieście i zupełnie niedoceniona. Jak dotychczas miasto nie zdobyło się na upamiętnienie ks. kapelana pamiątkową tablicą, nazwą ulicy, placu, czy skweru. W ramach obchodów 100 lecia Niepodległości Polski przypominamy postać księdza i jego zasługi dla naszego miasta. Poniżej przedruk bardzo ciekawej rozmowy o księdzu kapelanie przeprowadzonej przez Piotra Samolewicza.
Redakcja „Miśka”    

Zanim wybuchła Solidarność powstała Konfederacja Polski Niepodległej 39 rocznica powstania KPN Najstarszej antykomunistycznej partii w bloku wschodnim.


Demonstracja pod hasłem Nie pozwólmy im tu wrócić w3 Rocznicę Okupacji KW PZP w Przemyślu 1993 r.
Fragment wystąpienia śp. Janusza Kurtyki - Prezesa IPN na uroczystej sesji w Krakowie, 29 września 2008 roku, inaugurującej jubileusz 30-lecia KPN. 

„(…) Powstanie Konfederacji Polski Niepodległej ogłoszono 1 września 1979 roku. Deklarację ideową odczytała Nina Milewska na demonstracji rocznicowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Kierownictwa KPN siedziało wówczas w więzieniu. 

środa, 24 października 2018

Apel Przemyskiego "Słowaka", który prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomnik w postaci tablicy upamiętniającej uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy walką, postawą i pracą tworzyli byt niepodległego państwa polskiego w 100 lecie Niepodległości RP


PROŚBA O WSPARCIE FINANSOWE
W setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości społeczność przemyskiego „Słowaka” zaplanowała szereg wyjątkowych inicjatyw, takich jak: filmowe lekcje historii, seminaria naukowe współorganizowane z TPN i Instytutem Historii UJ, posadzenie dębów „Juliusz” i „Julek” w Parku Miejskim i na terenie przyszkolnym, Historyczną Grę Miejską dla uczniów przemyskich szkół, konkurs pieśni patriotycznych, Bal Niepodległościowy, itp.